เซงจิต

อยากตื่นเช้า ทัมงัยดีวะ??

อยากเล่นเกมส์ ทัมงัยดี??

อยากนอน ทัมงัยดี??

สติแตกไปแล้วกรู ว่างจัด…

ใครก้อได้ ช่วยที…

Help me…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to เซงจิต

  1. l2ozencl2uz says:

    555+

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s